Om afdelingen

Enhedslisten på Amager (den københavnske del) blev oprettet i 1989 og var frem til 2012 en samlet afdeling.

Da vi efterhånden fik rigtig mange medlemmer, besluttede vi i 2012 at opdele os i to selvstændige afdelinger – delt med Amagerbrogade, dvs i Amager Øst og Amager Vest. Til trods for opdelingen har vi en del samarbejde.

Vor hovedaktiviteter lokalt er

  • at arbejde med lokale politiske forhold og spille ind til såvel vore valgte på rådhuset, regionsrådet og Folketinget om forhold der er relevante for vor bydel,
  • at synliggøre Enhedslistens generelle politik for borgerne i bydelen via medier og på gader og stræder,
  • at afholde interne og eksterne møder, hvor er drøftes politiske emner.

Vi har en lokal bestyrelse, som løbende planlægger vore aktiviteter. Forslag og ønsker fra medlemmer er velkomne.

Aktuelt har vi meget fokus på byudviklingen i bydelen og især planerne for Lynetteholmen og havnetunnellen – som vi begge er modstandere af – og som vil have stor negativ indvirkning på bydelen. Især trafikalt.