Kommune/regionsvalg 2021

 

Den 16. november 2021 er der valg til Københavns Borgerrepræsentation og til Region Hovedstaden

 

Kommunevalget: Fra Amager genopstiller Enhedslisten Gorm Gunnarsen til kommunevalget. Gorm er i dag valgt til Borgerrepræsentationen og varetager især børneområdet samt miljø/teknik. Se Gorms facebook her

Regionsrådet:  Fra Amager genopstiller Marianne Frederik til regionsrådsvalget. Regionsrådet har politisk især sundhedsområdet samt kollektiv trafik. Marianne er i dag medlem af regionsrådet og gruppeformand for Enhedslistens gruppe. Se Mariannes facebook her

 

***************************************************************************************

Her nogle af vore lokale valgkampstemaer til kommunevalget:

 

Bevar Fælleden og stop Lynetteholmen

Der bygges tæt på Amager i disse år. Dyre ejer- og lejeboliger, også hvor der nu er natur og rekreative områder. Tænk på Amager Fælled, hvor Enhedslisten fra starten sagde nej til byggeri, og har bakket op om den folkelige modstand. Vi hører på usagligt grundlag, at byggeri på Lærkesletten skal betale metrogælden, men undlades byggeriet, udsættes gældsafviklingen i By&Havn med blot 2 år.

Nu er der så planen om at bygge Lynetteholmen i Øresund. Den medfører massiv daglig lastbiltrafik hen over Amager med jordtransporter i mange år frem. Også her stemte Enhedslisten imod et projekt, der i øvrigt vil øge biltrafikken på Amager, og som primært handler om at skaffe kapital til en havnetunnel, ved at bygge flere dyre boliger.

Selvfølgelig skal der bygges boliger. Almene boliger, som folk med almindelige lønninger kan betale. Siden 2015 er kun 6 % af alle nye boliger i Amager Øst, almene boliger. Som minimum skal kvoten på 25 % almene boliger opfyldes, men målet er en langt større andel i al nybyggeri.

Vi ønsker at bevare de sidste erhvervsområder, hvor der endnu er rum til arbejdspladser til de små håndværkere og kreative iværksættere, som fx omkring Prags Boulevard.

Befolkningstilvæksten i hovedstadsområdet skal ikke presses ind i København, men spredes i hele regionen., så vi stadig har plads til både vild natur og VVS’ere i byen. Samt til skoler med plads til friarealer og ikke som de seneste nye Amager skoler, som presses ind på små grunde uden udearealer til fri leg, boldspil mm.

 

Letbaner til Amager

I stedet for ensidig fokus på metro, ønsker vi i Enhedslisten letbaner og BRT linjer, der betjener Amagerbrogade og de nye boligområder og som rækker ud til Tårnby og Dragør, så vi begrænser biltrafikken op gennem Amager. Letbaner og BRT-busser, der er ”letbaner på hjul”, kan etableres langt billigere og hurtigere end nye metrolinjer. Vi kan få langt flere brugere af den kollektive trafik for de samme penge og reducere bilkørslen på Amager. Ren win-win.

Det massive boligbyggeri i byen, har betydet, at der på 6 år er kommet knap 7.000 flere biler på den københavnske del af Amager. En vækst på 27 %. Samtidig er den kollektive bustrafik forringet, som følge af Metro Cityringen.

Ingen har interesse i at dette fortsætter. Derfor skal en fortsat byudvikling sigte på bilfrie boligkvarterer, målrettet borgere og familier, som ikke ønsker egen bil, men hvor transport klares med en kombination af delebiler, cykler og kollektiv trafik.

Privatbiler, der ofte blot fylder i gaderne og sjældent bruges, har ingen plads i storbyen. Med delebiler knyttet til boligkvarterer, kan vi sænke bilejerskabet og skabe bedre byrum med mere sikre forhold for cyklister og gående. Endvidere mangler der flere cykelruter på langs af Amager og mere trygge skoleveje, med begrænsning af bilkørsel ved skolerne, og generelt skal der indføres lavere hastighed i gaderne.

 

Hvad er byen, uden livet mellem husene?

Der undlades ofte at sikre plads til sports- og kulturliv, når byen udbygges. De eksisterende idrætsanlæg er pressede og nedslidte. Børn står på venteliste til svømme undervisning, og boldklubberne mangler baner. Både Kløvermarken og Sundby Idrætspark er fuldt bookede og alligevel ønsker Fremad Amagers udenlandske ejere at øge indtjeningen ved at bygge Superligastadion og boliger, i stedet for baner til breddeidrætten. Det må stoppes!

I Ørestaden har de mere end 15.000 indbyggere skøjtehal, og idræts- og svømmehal er omsider på vej. På Østamager må man nøjes med én nybygget idrætshal på den kommende skole, selvom bydelen har oplevet kraftig befolkningstilvækst de sidste 10 år.

På kulturområdet er der de seneste år, sket en voldsom centralisering. Væk er den lokale ledelse, der har øje for brugernes ønsker i idræts-og kulturinstitutionerne. Som fx på bibliotekerne, hvor bøgerne næsten er forsvundet fra hylderne. Slut med at kigge sig omkring og blive inspireret. Du skal vide, hvad du vil låne, og bestille på nettet. Dermed tabes en stor gruppe ældre, o.a. som ikke er så IT kyndige.

Amager Bio, som er startet og drevet af frivillige, bliver nu udliciteret – formentlig til kommercielle interesser. Hermed forsvinder et stykke Amagerhistorie om et folkeligt projekt, som fik så stor succes, at kommunen kræver det privatiseret. Enhedslisten siger nej til udliciteringer og privatisering.