Amager Øst generalforsamling lørdag 13.februar kl.12-16

Mødet kommer til at foregå på Zoom. Der bliver sendt link hertil, inden mødet.

Alle medlemmer har fået tilsendt en mail-besked herom og bilagsmateriale.

Hvis ikke du har modtaget det, så giv besked [email protected]

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
Forslag til dirigent: Karl Vogt-Nielsen
Forslag til referent: Marianne Frederik

2. Beretninger
Skriftlig beretning udsendt. Mundtlig beretning ved Marianne Frederik
Mundtlig beretning fra Lokaludvalget ved Bente Lildballe
Debat. Beretningerne indstilles til godkendelse.

3. Regnskab
Kassereren Lars-Emil Nybo Nissen fremlægger regnskabet. Eventuelle kommentarer fra intern revisor Jørgen Colding.
Regnskabet indstilles til godkendelse.

Frokostpause ca. kl.13-13.30

4. Ingen indkomne forslag

5. Arbejdsplan for 2021, herunder plan for valgkampen, fremlæggelse Marianne
Debat og forslag.
Beslutning

Kort pause ca. kl. 15-15.10

6. Budget
Lokalbestyrelsen fremlægger et budgetforslag, ved Karl Vogt-Nielsen
Debat og forslag.
Beslutning

7. Valg af lokalbestyrelse, kasserer, intern revisor og andre valgte repræsentanter for det kommende år.
Lokalbestyrelsen (også lokal valgkampledelse):
Kasserer:
Intern revisor:
Hovedstadens repræsentantskab Vi skal vælge 3 + suppleanter:
Københavnsbestyrelsen Vi skal vælge 1 + 1 suppleant:

8. Eventuelt.