Afskaf ghettolisterne

Flere fra Amager Øst har deltgaet i uddeling af flyer med opfordring til at skrive under på borgerforslaget om at afskaffe ghettolisterne

Leif har været tovholder

DET LYKKEDES. BORGERFORSLAGET HAR FÅET 50.230 STØTTER!

Lørdag 5.december om aftenen var der demonstration og fakkeloptog om samme sag