Lørdag 18.januar, kl.13-17: Generalforsamling

Sted: Pavillonen, Prags Boulevard 50A

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretninger
3. Regnskab
4. Indkomne forslag, senest 8.januar
5. Arbejdsplan for tiden til næste generalforsamling
6. Budget
7. Valg af lokalbestyrelse, kasserer, revisor og andre valgte repræsentanter for det kommende år: Københavnsbestyrelsen, repræsentantskabet Region Hovedstaden.
8. Eventuelt

 

Dernæst 'julefrokost' og musik

BilagStørrelse
1. Dagsorden.docx45.42 kB
2. Beretning.docx53.47 kB
2.1 Valgevaluering,AmØ.docx23.13 kB
5. Arbejdsplan.docx47.42 kB
5.1 Org,opsamling,AmØ.docx26.22 kB