Torsdag 28.november kl.17-19: Debatmøde om Nordøstamager

Sted: Snedkerhuset, Uplandsgade 72
Arr.: Amager Øst Lokaludvalg
Som en foreløbig afslutning på lokaludvalgets omfattende arbejde med visionsplaner og udvikling af det Nordøstlige Amager, inviterer vi til et fyraftensarrangement hos Amager Snedkerhus, som danner de både rå og kreative rammer for en afsluttende debat om, hvorledes vi kan komme i mål med visionerne om både at udvikle området samtidig med, at der eksempelvis fortsat bevares områder for erhvervslivet – særligt de mindre ikke forurenende produktionsvirksomheder, som Amager Snedkerhus er et godt eksempel på.
Lokaludvalget inviterer derfor indenfor til et 2-timers netværksarrangement, hvor de erhvervsdrivende i området kan møde hinanden over en kold vand og varm pølse fra pølsevognen, og hvor lokaludvalgets medlemmer vil sætte fokus på hvorledes man konkret kan komme i mål med visionerne, for at bevare den kreative zone i Siljangade og lignende områder i bydelen.
Der vil også blive sat fokus på:
• udviklingen af Kløverkvarteret
• Helhedsplanen og udvikling af Kløvermarken
• offentlig adgang og bevaring af det grønne område på den sydlige del af Prøvestenen
• Mulighed for at etablere en sti langs kysten fra strandparken til Prøvestenen
https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/artikel/visioner-nordoestamager