Deltagelse i demonstration mod minimumsnormeringer