Enhedslistens strategi og organisering, efter valget

Mandag 28.10. kl.19-21
Sted: Flexrummet, Kvarthuset, Jemtelandsgade 3

Finn Sørensen holder oplæg med efterfølgende debat. Finn Sørensen er tidligere folketingsmedlem og nuværende medlem af forretningsudvalget og hovedbestyrelsen.
Vi vil komme ind på finanslovsforhandlingerne og første overvejelser om, hvordan vi styrker Enhedslisten og venstrefløjen, sådan som det er omtalt i den vedtagne arbejdsplan på årsmødet.
Årsmødebeslutningerne findes her: https://org.enhedslisten.dk/2019/vedtagelser-2019
Den sidste halve time vil vi bruge på lokale aktiviteter.