Møde for delegerede om årsmødet

Onsdag 18.sep. kl.19-21 møde for delegerede og suppleanter i Amager Øst

Sted: Hos Lole Møller, Øresund Parkvej 10, st.tv

Mødet er primært for de 7 valgte delegerede og 2 suppleanter. Men hvis der er enkelte andre interesserede, så tilmeld jer.
Formålet med mødet er at gennemgå årsmødets dagsorden og bilag, eller udvalgte punkter og bilag. For at drøfte meningen med dem, ikke for at gruppen skal blive enige.

https://org.enhedslisten.dk/aam19/