Vi vender tilbage efter 10.maj

Dette er et besynderligt forår, hvor der er mange restriktioner for at mødes, p.g.a. fare for COVID-19 smitte.
Derfor har vi også i Enhedslisten Amager Øst måttet aflyse alle aktiviteter siden d.12.marts og hele april med.
Vi regner med at kunne indkalde til møder og komsammen igen, efter d.10.maj.

Film og debat onsdag d. 18 marts kl.17 i Kastrup Bio. AFLYST!

AFLYST P.G.A. CORONA

 

https://www.facebook.com/events/191619205418346/

Skriv til [email protected] og reserver billet.

Kort debat efter filmen med Jette Gottlieb, folketingsmedlem og arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten.

Derefter bydes der på sandwich i foyeren, hvor der kan købes drikkevarer.

https://www.facebook.com/enhedslistenamager/

BORGERMØDE OM LYNETTEHOLM DEN 12. FEBRUAR 2020 KL.19-21


Sted: Nordatlantens Brygge, 5. sal, Strandgade 91
Christianshavns Lokaludvalg inviterer christianshavnere til dialogmøde om Lynetteholm.
Beboere på Amager kan også være interesseret i det.

https://www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk/nyheder/borgermoede-om-lynetteholm-den-12-februar-2020?fbclid=IwAR38u14AqzKg_RE6O042WuOERzeaxUSzIG7x7rkCIAvCBTx3dUsMJUDvJZA

Lørdag 18.januar, kl.13-17: Generalforsamling

Sted: Pavillonen, Prags Boulevard 50A

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretninger
3. Regnskab
4. Indkomne forslag, senest 8.januar
5. Arbejdsplan for tiden til næste generalforsamling
6. Budget
7. Valg af lokalbestyrelse, kasserer, revisor og andre valgte repræsentanter for det kommende år: Københavnsbestyrelsen, repræsentantskabet Region Hovedstaden.
8. Eventuelt

 

Dernæst 'julefrokost' og musik

Afdelingsmøde/workshop om partiets udvikling 9.december kl.19-21

Sted: Pavillonen, Prags Boulevard 50A
Hvad skal der til for at vi bliver 20.000 medlemmer og 30 MF'ere...?
Vi slutter af med gløgg, æbleskiver, samt lidt andet at drikke og spise.

Se mere i kalender og medlemsmail