BORGERMØDE OM LYNETTEHOLM DEN 12. FEBRUAR 2020 KL.19-21


Sted: Nordatlantens Brygge, 5. sal, Strandgade 91
Christianshavns Lokaludvalg inviterer christianshavnere til dialogmøde om Lynetteholm.
Beboere på Amager kan også være interesseret i det.

https://www.christianshavnslokaludvalg.kk.dk/nyheder/borgermoede-om-lynetteholm-den-12-februar-2020?fbclid=IwAR38u14AqzKg_RE6O042WuOERzeaxUSzIG7x7rkCIAvCBTx3dUsMJUDvJZA

Lørdag 18.januar, kl.13-17: Generalforsamling

Sted: Pavillonen, Prags Boulevard 50A

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretninger
3. Regnskab
4. Indkomne forslag, senest 8.januar
5. Arbejdsplan for tiden til næste generalforsamling
6. Budget
7. Valg af lokalbestyrelse, kasserer, revisor og andre valgte repræsentanter for det kommende år: Københavnsbestyrelsen, repræsentantskabet Region Hovedstaden.
8. Eventuelt

 

Dernæst 'julefrokost' og musik

Afdelingsmøde/workshop om partiets udvikling 9.december kl.19-21

Sted: Pavillonen, Prags Boulevard 50A
Hvad skal der til for at vi bliver 20.000 medlemmer og 30 MF'ere...?
Vi slutter af med gløgg, æbleskiver, samt lidt andet at drikke og spise.

Se mere i kalender og medlemsmail

Torsdag 28.november kl.17-19: Debatmøde om Nordøstamager

Sted: Snedkerhuset, Uplandsgade 72
Arr.: Amager Øst Lokaludvalg
Som en foreløbig afslutning på lokaludvalgets omfattende arbejde med visionsplaner og udvikling af det Nordøstlige Amager, inviterer vi til et fyraftensarrangement hos Amager Snedkerhus, som danner de både rå og kreative rammer for en afsluttende debat om, hvorledes vi kan komme i mål med visionerne om både at udvikle området samtidig med, at der eksempelvis fortsat bevares områder for erhvervslivet – særligt de mindre ikke forurenende produktionsvirksomheder, som Amager Snedkerhus er et godt eksempel på.