Afdelingsmøde 18.januar kl.19 om det politiske program for København

Vi holder et digialt møde, hvor vi diskuterer det politiske program, der er grundlaget for valgkampen for Enhedslisten København

Det skal vedtages på genrealforsamlingen 6.februar, hvor vi også vedtager kandidatliste, borgmesterkandidater, arbejdsplan mm.

Der er sendt en mail med et link for at kunne deltage i dette afdelingsmøde.

 

Se mere om det politiske program og Københavns generalforsamling her:

https://kbh.enhedslisten.dk/generalforsamling-2021/

 

Vi ses i det nye år

Under Coronaens første bølge og nedlukningen i foråret, sendte jeg et foto af blomstrende træer på Kirkegårdsvej. Der er igen, her i december måned, blomstrende træer. Dagene bliver igen en smule længere, og vi får lidt mere lys.

 

Lynetteholmen - høringssvar

Kampen mod Lynetteholmen og tilhørende havnetunnel
Frem til 25. januar er der høring af VVM-redegørelsen for etableringen af Lynetteholmen, og alle kan indsende høringssvar. (VVM betyder: vurdering af virkninger for miljøet)
Formentlig sender regeringen også en af dagene en anlægslov i høring.
Selve loven for Lynetteholmen forventes fremsat i februar og skal vedtages inden sommer.
Dvs. dette enorme byudviklingsprojekt, som vil blive efterfulgt at en anlægslov om havnetunnel, bliver tromlet igennem stort set uden folkelig debat.

Støt Amager Fælled

Giv et støttebeløb til en annonce

Den 11. januar er byggeplanerne på Amager Fælled og Stejlepladsen på dagsordenen i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.
Lad os vise at vi er mange, der er imod den fortsatte inddragelse af natur og grønne arealer til stål, glas og beton.
Den 6. januar indrykker vi som borgere en helsides annonce i Amager Bladet med en opfordring til at droppe byggeplanerne.Hvis du

Afskaf ghettolisterne

Flere fra Amager Øst har deltgaet i uddeling af flyer med opfordring til at skrive under på borgerforslaget om at afskaffe ghettolisterne

Leif har været tovholder

DET LYKKEDES. BORGERFORSLAGET HAR FÅET 50.230 STØTTER!

Lørdag 5.december om aftenen var der demonstration og fakkeloptog om samme sag