Afdelingsmøde om årsmødet

Dato: 
19. August 2020 19:00 - 21:00
Sted: 
Kvarterhuset, Verdensrum, 1.sal

 

Oplæg om de centrale punkter på årsmødets dagsorden, debat og valg af delegerede.
Vi skal vælge 8 delegerede og 1 suppleant, der kan deltage i årsmødet. Derudover kan vi vælge flere suppleanter, der kan træde til, hvis der er sygemelding eller andet.
Årsmødet bliver delvis digitalt. De delegerede mødes 10 forskellige steder, fordelt efter storkredse. Det betyder, at Københavns storkreds bliver 141 delegerede og suppleanter.
Sandsynligvis i Hafnia Hallen i Valby
Årsmødet er en weekend, så det er begrænset, hvor mange forslag og punkter på dagsordenen, der er plads til.
Du kan finde det foreløbige årsmødemateriale her: https://org.enhedslisten.dk/aarsmoeder/aarsmoedet-2020/
I sidste nr. af medlemsbladet RødGrøn, juni måned, er der et indstik med årsmødeforslag den politiske udtalelse og arbejdsplanen