Vil du gøre noget?

Her er tre ting, du kan gøre:

1) Protester mod Lynetteholmen og havnetunnelen.
Hvis du vil være med til det, så kontakt Karl Vogt-Nielsen [email protected]
Se også her: https://www.facebook.com/groups/stoplynetteholm

Onsdag 7.april kl.19-21: Afdelingsmøde om årsmødet og valg af delegerede


Mødet foregår på Zoom. Et link er sendt på mail.

Forslag til dagsorden for mødet:
Karl er dirigent. Marianne beslutningsreferent
Kl.19-19.20 Præsentation af årsmødets samlede dagsorden v. Marianne Frederik
Kl.19.20-19.50 Drøftelse af foreslåede vedtægtsændringer - indledning v. Lole Møller
Kl.19.50-20.20 Drøftelse af forslag om den organisatoriske udvikling - indledning v. Marianne Frederik
Kl.20.20-20.40: Generel debat. Udsagn om ønske om at være delegeret (evt. kun suppleant)
Kl.20.40-21.00 Valg af delegerede og evt.

Bevar Amager Fælled

Vi støtter aktiviteter for at bevare Amager Fælled. Vi støtter økonomisk, politisk og med deltagelse i demonstrationer

I godt vejr og i regn og blæst

Afdelingsmøde om boligpolitik

Onsdag 17.marts kl.19-21: Afdelingsmøde om det boligpolitiske delprogram
Oplæg ved Jean Thierry, der har været med til at skrive forslaget, der skal behandles på årsmødet. Dernæst debat.
Til sidst lidt om lokale byområder, om lokale aktiviteter og valgkamp.
Mødet bliver afholdt via Zoom. Der bliver sendt link til video-mødet på mail, senere.

Amager Øst generalforsamling lørdag 13.februar kl.12-16

Mødet kommer til at foregå på Zoom. Der bliver sendt link hertil, inden mødet.

Alle medlemmer har fået tilsendt en mail-besked herom og bilagsmateriale.

Hvis ikke du har modtaget det, så giv besked [email protected]

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
Forslag til dirigent: Karl Vogt-Nielsen
Forslag til referent: Marianne Frederik

2. Beretninger
Skriftlig beretning udsendt. Mundtlig beretning ved Marianne Frederik
Mundtlig beretning fra Lokaludvalget ved Bente Lildballe
Debat. Beretningerne indstilles til godkendelse.